De overheid staat voor een belangrijke strategische veranderopgave, namelijk om een open, flexibele organisatie te worden die snel kan inspelen op maatschappelijke signalen en initiatieven.. Informatietechnologie en sociale media bieden mogelijkheden voor nieuwe en meer effectieve manieren van samenwerking.

Vanuit deze filosofie heb ik tussen 2009 en 2013 met collega’s de maatschappelijke dialoog over het Europees Landbouwbeleid vanuit het ministerie vorm gegeven. Naast conferenties, GLB kranten en GLB tours, ontwikkelden we samen met Netwerk Platteland ook de website Toekomst GLB. De website werd ondersteund door een actieve social media strategie.

Samen met de Youth Food Movement en het Nederland Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) maakten we de 6-delige videoblogserie ‘GLB – De toekomst van ons voedsel’.