eetcafe-02

Een mooi project dat ik namens het ministerie heb mogen begeleiden is ‘Het Eetcafé’, een samenwerking tussen de Youth Food Movement (YFM) en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). Het Eetcafé is een on- en offline ontmoetingsplaats tussen boer en burger waar jonge mensen met elkaar in gesprek kunnen gaan over de toekomst van ons voedsel.

Het Eetcafé experimenteerde met verschillende instrumenten en formats om effectief een community te bouwen en te onderhouden. Het project was in Nederland een belangrijke pijler onder het publieke debat over de hervorming van het Europees landbouwbeleid. Niet zozeer door zich te richten op de technische details van het beleid, maar door voorwaarden te scheppen voor een ​​geïnformeerd debat.

Een belangrijke uitkomst van de samenwerking was de wederzijdse erkenning van een aantal basisprincipes waar zij het met elkaar over eens zijn, namelijk dat het belangrijk is dat er genoeg (jonge) boeren zijn, dat boeren een goed inkomen hebben, en dat boeren voldoende ruimte hebben om in te zetten op verduurzaming. Deze erkenning voedt nog altijd de relatie die deze twee organisaties met elkaar hebben opgebouwd.

Boer_02

joris

Boer_05

Worstenmaker