Screenshot 2015-06-03 12.47.32

Er zijn momenteel 60.000 vrijwilligers in Nederland die helpen om gegevens over de flora en fauna te verzamelen. Hoe kunnen we daar 600.000 van maken? En welke mogelijkheden biedt open data om oplossingen te bedenken voor het klimaat, de biodiversiteit en de natuur? Met deze vragen gingen wetenschappers, hackers, experts en ambtenaren aan de slag tijdens de Flora en Fauna hackathon op 23 en 24 mei 2014, op Wageningen UR.

Civic Science vormde een belangrijke insteek voor het event. In een tijdperk waarin iedereen met zijn smart device waardevolle data kan genereren, en via slimme app’s ook kan bewerken en analyseren, is een belangrijke vraag hoe we deze data (zoals metingen of gebruikersdata) en kennis van burgers optimaal kunnen benutten. Inhoudelijk lag de focus op de thema’s milieu, natuur en biodiversiteit. Dus van waterkwaliteit tot tuinvogeltelling, van luchtkwaliteit tot bijensterfte. Een specifiek subthema was boerennatuur. Speciaal voor de Flora Fauna Hack werden gegevens beschikbaar gesteld door de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF).

De winnaar van de hackathon was Treefie, een app gericht op het creëren van betrokkenheid bij monumentale bomen in de stad Haarlem. Runner ups waren My iGuana, gericht op de met uitsterven bedreigde iguana en Potata, die buurtbewoners in staat stelt tuinen te delen voor het telen van voedsel.

Meer informatie over de challenges en de hacks vind je op de Flora en Fauna Hack website

Video impressie van het evenement: