BannerBoerenNatuur

Er is veel discussie over natuurbeheer in de landbouw. De vergoedingen die de afgelopen decennia zijn besteed aan boerennatuur zouden niet effectief besteed worden. Met de landbouw als grootste grondgebruiker van Nederland, is het echter geen optie om de Nederlandse natuur weg te stoppen in een aantal natuurgebieden. De uitdaging waar we voor staan is om de landbouw en natuur samen te laten gaan, of beter nog: elkaar te laten versterken. Henk Smith, Agrarisch Natuurvereniging Oost-Groningen: “Agrariërs beheren 70% van Nederland. Als we een klein deel daarvan inzetten als agrarisch natuurbeheer heeft dat meteen een groot effect”.

Expeditie BoerenNatuur was een zoektocht naar verhalen over collectief Agrarisch Natuurbeheer in Nederland. Wat kunnen boeren betekenen voor een mooi landschap, de biodiversiteit en schoon water? De expeditie leverde een videoverslag op, waarbij we in drie afleveringen op zoek zijn gegaan naar verhalen vanaf het boerenerf over wat boeren kunnen bijdragen aan natuurbeheer in Nederland. Aan de orde kwamen kwamen achtereenvolgens de thema’s water, biodiversiteit en landschap. Bekijk de trailer: