CAP App

De hervorming van het Europees landbouwbeleid zou een grote impact op de inkomenspositie van de agrarische sector in Nederland kunnen gaan hebben. Een deel van de boeren in Nederland is afhankelijk van de huidige bedrijfstoeslagen. Een deel van deze groep zal in de komende jaren met een aanzienlijke inkomensdaling geconfronteerd worden. Het ministerie van Economische Zaken wilde agrariërs tijdig inzicht geven in de effecten van de GLB hervorming.

In 2012 heb ik daartoe samen met Dienst regelingen een software tool ontwikkeld om het voor ondernemers inzichtelijk te maken wat de impact zou zijn van voorgenomen wijzigingen in het Europees landbouwbeleid. Met behulp van deze web-app konden agrariërs zelf de gevolgen van het nieuwe GLB op hun bedrijfsvoering doorrekenen en de effecten van mogelijke aanpassingen in hun bedrijfsvoering verkennen.

Voor meer informatie: www.GLBcheck.nl

 

Screenshot 2015-06-02 13.26.02